Zlepšete své procesy pomocí digitalizace a automatizace

a vyrábějte rychle, efektivně a s minimálními náklady.

Sběr jakýchkoliv dat z libovolného stroje či linky, jako základ efektivní digitalizace.

Zaměřujeme se na tvorbu unikátních řešení pro vyhodnocování výkonu zaměstnanců, sběr výrobních datzobrazování výkonnosti určitých procesů. Tyto klíčové informace potřebují téměř všechny výrobní společnosti. Navíc v dnešní době narůstajících požadavků na okamžitou informovanost, online přehled o výrobě, zaměstnancích a údržbě je snadný reporting nezbytnou nutností, která ulehčuje práci a zvyšuje efektivitu.

Společnost, která necítí potřebu jisté míry optimalizace - ať už se jedná o odstranění papíru a tím docílení rychlejšího změnového řízení, nebo sběru dat - potřebných pro určení přesné výkonnosti, nebo také evidence výroby pro potřeby auditu, může mít již v roce 2021 velký problém s konkurenceschopnosti!

Mnoho společností proto cítí potřebu mít kvalitní nástroj pro sledování efektivity, produktivity, mít dokumentaci v elektronické podobě a sledovat vše online

Děláme věci tak, aby co nejvíce odpovídaly interním procesům a nastaveným podmínkám, proto je naše řešení unikátní.

Chytré řešení do každé výroby

Naše řešení s názvem SMBOX je skutečným uměním v oblasti Průmyslového Internetu věcí (Industrial Internet of Things - IIoT).

Kombinuje nejnovější technologii s mnohaletými zkušenostmi z výrobních společností a díky tomu je snadno aplikovatelný na většinu dostupných ERP systémů (SAP, IFS, Helios, SageX3...).

Je to jedno z nejlepších komplexních řešení pro sledování produktivity pracovníků na českém trhu.

Bez papírová dílna

Snížení papírových dokumentů na pracovišti zrychluje implementaci jakékoli změny. Online vizualizace platných dokumentů udržuje zaměstnance dobře informované a eliminují se tak možné chyby. Displej s vysokým rozlišením zaručuje dobrou čitelnost a rychlou reakci na dotazy. Velikost displeje je od 10,1" do 17,6", podle potřeby pro zobrazení a funkce.

Sledování produktivity

Každý zaměstnanec pracuje jiným tempem a v jiné kvalitě. Sledujeme a hodnotíme produktivitu jednotlivců a týmů, rovněž pomáháme určit „nejvýkonnější“ pracoviště. Zobrazené informace na displeji bývají jedinečné pro každého zákazníka, protože software SMBOXu upravujeme na míru potřebám pracoviště. Například pro použití speciálních zařízení a testerů nebo strojů, které jsou ve výrobním procesu zapotřebí.

Propojení s Cloudem

Pro ty, kteří využívají možnosti Cloudu, nabízíme podporu pro připojení našeho SMBOXu. Tento druh externího úložiště se stal v posledních několika letech velmi populární díky nižším investicím a snadné dostupnosti z různých míst světa.

Sběr dat

Máme inteligentní řešení pro elektronický sběr dat. Díky rezistivnímu displeji může pracovník velmi rychle a snadno zadávat příkazy do skladu, na údržbu, zobrazovat nejnovější výkresy nebo pracovní pokyny z jednoho místa bez ztráty času. Displej rozpoznává dotek rukavicemi nebo tužkou, takže je velmi snadné jej implementovat na různé druhy pracovišť, tedy i tam kde jsou rukavice nutností.

Evidence kvality

Díky online vizualizaci a výběru pracoviště, stroje nebo pracovníka je velmi snadné a rychlé najít nejvlivnější dopad na kvalitu produktu a nastavit adekvátní opatření. Dlouhodobé sledování kvality velmi pomáhá při FMEA analýzách a optimalizacích procesů.

Prediktivní údržba

Shromažďujeme informace ze strojů, testovacích zařízení, svářeček nebo jiných zařízení, abychom předpovídali možné problémy, které mohou mít vliv na výrobu v případě poruchy. Oddělení výroby a servisu dostává k dispozici nástroj, pomocí kterého získá jasné informace o aktuálním stavu a dokáže neprodleně reagovat na případné nedostatky.

Propojitelnost

SMBOX je schopen získávat a využívat data z RFID karet a čipů, čteček čárových kódů, svářeček (např. Schunk), automatického testovacího zařízení (např. Weetech), docházkových systémů a dalších zařízení a strojů, které umí přenášet signál.

Diskrétní výroba

Doporučujeme využívat SMBOX pro diskrétní výrobu, protože nabízí více jak 30 funkcí, které je možné přizpůsobit dané výrobě.

Chytré monitory do výroby

Pokud plně využíváte ERP systém (např. SAP, Helios, IFS, a jiné) včetně reportingu a dalších funkcí, můžete využít našeho know how a implementovat SMBOX monitory bez nutnosti využívat naše rozhraní.

Vyvinuli jsme jednoduché řešení, které maximálně zvýší produktivitu každého pracoviště a pomůže zlepšit i současné procesy.

SMBOX a jeho využití

Různé velikosti dle použití

SMBOX 4.0

Dotykový rezistivní LCD terminál od velikostí 10,1" do 21,5" a poměrem stran 16:9 pro snadnou čitelnost i na větší vzdálenost.

Manuální pracoviště

Pracoviště IOT

Dobrý pomocník, který eliminuje mikro-prostoje a zvyšuje efektivitu manuálních pracovišť.

Ostatní pracoviště

Snadná evidence proběhlých testů, kalibrací a údržby s okamžitým zápisem do databáze.

Automatizace a zlepšení procesů

Umělá inteligence
(AI)

Chytré řešení pro moderní společnosti kterým transformace klasických procesů do inteligentních řídících systémů, přinese úspory lidské práce, zrychlení rozhodování a zjednodušení složitých operací.

Robotická automatizace procesů (RPA)

RPA

Díky RPA je možné zrychlit a zefektivnit rutinní práce, zjednodušit procesy (např. schvalování dle workflow) a snížit náklady na procesní operace (např. fakturace). Díky minimalizace lidské práce se extrémně sníží chybovost.

Virtuální realita
(VR)

Virtual reality

3D prezentace společnosti, virtuální návštěva veletrhu, nebo přesná kopie výrobku (digitální dvojče) - všechny tyto výhody šetří čas, snižují náklady a předcházejí možným finančním nebo zdravotním újmám.

Dílčí řešení je dobrý start, ale jedině

digitální transformace zajistí vaši budoucnost.

Víme jak získat více než 10.000 Kč za pouhou 1 minutu!

Pomocí jednoduchého příkladu ukážeme, jak z jedné minuty získat více než 10.000 Kč, jak je to možné? Protože i sebemenší zvýšení efektivity je velmi ziskové!

Představte si, že má vaše společnost potenciál růst a musí hledat nové zaměstnance. V dnešní době, kdy pracuje každý kdo může, je mnohdy nemožné najít vhodného kanditáta, natož najít volného operátora výroby. Náborové bonusy, velké benefity a stále se nedaří najít správný počet nových zaměstnanců? Tak toto je velmi častý scénář na trhu práce v posledních letech.

Zaměříme se tedy na to, Jak získat volné kapacity za současných podmínek?

Každá operace ma svůj proces, každý proces má určité vstupy a výstupy. Do procesů vstupují materiál, stroje, zaměstnanci...

Jak tedy zjistit které procesy nebo činnosti jsou klíčové a pomohou zvýšit efektivitu?

Odpověď zní:  Měřením a správným vyhodnocením, protože NA MĚŘENÍ ZÁLEŽÍ!

Jaké činnosti jsou tedy klíčové? Jsou to většinou ty, které se na daném pracovišti projeví až tehdy, kdy už je pozdě.
Jaké činnosti mohou mít největší vliv? Například mikro-prostoje z nedostatku nebo neznalosti.
Co jsou mikro-prostoje? Může se jednat o chybějící činnost z předchozí operace, kvůli které se nemůže následující operace vykonat nebo určité chyby v procesu nebo produktu. (nastavením výstupní kontroly předchozího kroku, můžeme mikro prostoj eliminovat, stejně tak jako se zaměříme na správný pracovní postup nebo dokumentaci).
Co všechno může být bráno jako mikro-prostoj? Obecně jsou to prodlevy nebo krátká přerušení výroby v řádu několika sekund, která mají podstatný vliv na celkovou výkonnost.

Příklad:
Pokud eliminujeme 60s v mikro-prostojích za hodinu, za směnu můžeme ušetřit až 8 minut. Pokud hodnotu vynásobíme jednosměnným modelem v počtu 21 pracovních dnů ušetříme měsíčně 168 minut (2,8 h zaměstnance) a to je úspora pouze na jednom pracoviště, pro jeden proces a jednoho zaměstnance! Při nákladech na pracovníka 300 Kč/h je úspora 840 Kč/měs. --> ročně tedy 10.080 Kč!

V konečném důsledku získáte minimálně 10.000 Kč za každou ušetřenou minutu na daném pracovišti.

 

Odstraněním mikro-prostojů můžeme zvýšit efektivitu manuálních operací o více než 30%.

 

Správným měřením a sledováním procesů získáte více než zisk. Zlepšíte pracovní podmínky zaměstnancům, narovnáte procesy a kalkulace, výkonnost, údržbu, prostoje, rozpracovanou výrobu, skladové hospodářství a další části procesu budou transparentně evidovány a z databáze budeme moci okamžitě získat přehled o kompletním stavu výrobních a navazujících procesů.

Audity budou hračka, spokojenost zaměstanců vzroste a hlavně zvýšená efektivita přinese společnosti vyšší zisky a jasný přehled o všech procesech.

Ano, budoucnost se stala realitou 21. století, dobou digitalizace a nejlepších technologií. Ti, kteří nebudou chtít být nejlepší nepřežijí. Proto i my neustále vyvíjíme nové generace produktů se zaměřením na zlepšování pracovních podmínek.

Pokud se chcete zaměřit na kompletní analýzu procesů, nemůžete je sledovat a měřit zvlášť. Měřte a vyhodnocujte celý řetězec, jedině tak odhalíte potenciál. Jakmile zjistíte co můžete zlepšit, potom už je to jen o určení priorit co zlepšit dříve.

 

Často kladené otázky

Jak může SMBOX zvýšit efektivitu?

Snadné propojení se standardními ERP systémy a dalším softwarem přináší hladkou a rychlou implementaci. Díky možnosti mít jedinečné řešení je práce s vašimi současnými systémy jednou z největších výhod, protože nepotřebujete žádný jiný software. SMBOX bude propojen se současným systémem tzv. „mostem“, takže komunikace bude bezproblémová v obou směrech.

Jak začít s digitalizací?

Nejprve je třeba začít otázkou: "Co očekáváme od digitalizace a kde by se měla nejprve použít + proč? “. Pokud jste schopni odpovědět, mělo by být možné začít definicí postupných kroků. Nabízíme vám možnost zanalyzovat současný stav a navrhnout nejlepší způsob, který se skládá z malých kroků, které budou mít velký dopad na blízkou budoucnost. Provádíme jednodenní digitální audit, který při této definici velmi pomůže.

Co je digitalizace?

Jedná se o proces přenosu dat z fyzické formy do elektronické podoby. Často souvisí se shromažďováním dat a jejich používáním pro jakýkoli konkrétní účel. Například: SMBOX shromažďuje data z ručního pracoviště, přenáší je do databáze a poté je online viditelný přehled o všech akcích a pracovištích v naši aplikaci.

Co přesně znamená SMBOX?

Zkratka SM(art)-BOX, někdy také nazývaný Smart-Art-Box, protože umožňuje velmi komplexní a jedinečné propojení se spoustou strojů a tak je opravdovým uměleckým dílem technologie.

Jak se provádí zápis dat?

Díky možnosti propojení s různými zařízeními (např. Tester Weetech, svářečka Schunk, různé typy senzorů a příslušenství) se záznam provádí automaticky na základě signálu ze zařízení. Díky získaným výstupním údajům je produkt hodnocen jako OK nebo NOK podle individuálního nastavení daného pracoviště.

Proč změnit současný stav, když vyhovuje?

Cílem není změna, ale najít způsob, jak věci dělat efektivněji. Zaměřit se na klíčové operace nebo výrobní místa a tím omezit některé druhy chyb nebo ztrát (např. finanční nebo personální). Zejména je nutné řádně analyzovat tento proces a mít řešení šitá na míru pro dnešní používané systémy, jako to děláme my. Ozvěte se nám a uvidíte, že SMBOX je jednoduše adaptabilní řešení, které může pomoci zlepšit pracovní prostředí od pracovníků výroby, až k bílým límečkům.

Je možné sledovat informace online?

Díky naši aplikaci je možné sledovat stav online produkce na mobilním telefonu, televizní obrazovce nebo v počítači. Data jsou vždy aktuální a díky digitalizaci je možné provádět hlášení a vyhodnocovat operace, vybavení nebo dokonce pracovníky. A to na pár kliků.

Jaké přínosy s SMBOX získáme?

Hlavním přínosem je zlepšení pracovních podmínek, odstranění chyb ze zastaralých výkresů, online sledování výroby a výkonu zaměstnanců, možnost přivolání operátora nebo mechanika, ověření pracovního postupu (+ možnost rychlého a jednoduchého školení po změně dokumentu), úspora nákladů za zmetky, zvýšení efektivity a mnoho dalších.

Neplánujeme investovat do digitalizace, co navrhujete?

Je pochopitelné, že větší investice do rozvoje musí být dobře naplánovány, a proto nabízíme možnost digitálního auditu jako přípravu na investiční plánování a doporučení nejvhodnějšího řešení. Digitalizace je způsob, jak zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců, zvýšit jejich efektivitu a konkurenceschopnost společnosti. Doporučujeme vše důkladně zanalyzovat a nespěchat! Spíše navrhnout přesně definované řešení a počkat na uvolnění rozpočtu, než zvolit nesprávný směr a utratit desítky milionů bez jakéhokoli zlepšení.

Otevřená a rychlá komunikace od prvního kontaktu.

Úzká spolupráce

Nejdůležitější fází digitalizace je rozhodnutí udělat něco efektivněji. Občas se však stane, že po implementaci dochází ke ztrátě kontaktu mezi zákazníkem a implementátorem. V době, kdy je podpora nejvíce potřebná! My s vámi budeme, jak je to jen možné.

Podrobné školení

V průběhu celodenního školení je cílem soustředit se na představení implementovaného řešení pro všechna oddělení tak, aby práce s SMBOXem byla pro všechny efektivní a srozumitelná. Získaná zpětná vazba je pro nás nejdůležitější.

Vyhodnocení dat

Shromážděná data musí být správně vyhodnocena kladením správných otázek. Pomáháme s hodnocením výsledků, protože není možné vědět všechno, ale je důležité vědět, kde najít odpověď.

Software na míru

Protože víme, že nejlepší řešení je to, které je šité na míru, kódujeme dle požadavku a dané specifikace. Každé řešení je díky této možnosti specifické a jedinečné.

Znalosti ≠ magie

Nejsme kouzelníci, jsme zkušení a trénovaní, proto připravujeme komplexní řešení, které přinese největší výhody.

Návrh ideálního řešení

Podrobná analýza se zaměřením na agilní vývoj budoucího stavu je klíčovým aspektem pro návrh nejoptimálnějšího řešení.

Dotační programy a dotace pro podnikatele a firmy

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Digitalizace je velmi podporována vládou České republiky a proto nabízí možnosti pokrytí nákladů na školení i instalaci pomocí aktuálně otevřených dotačních programů. Spolupracujeme s dotačními agenturami, které jsou schopny ve spolupráci se zájemci o naše řešení nebo školení využít dostupné dotační zdroje.

V případě, že máte zájem o využití dotační podpory, kontaktujte nás pro bližší informace.

Po společné definici Vašich požadavků ověříme možnosti realizace a následně doporučíme nejvhodnější dotační program.

0
+
nainstalovaných SMBOXů od roku 2018
0
+
různých funkcí
0
%
průměrná hodnota zvýšení efektivity
0
+
možnosti použití

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

DAIOT s.r.o.

28. října 1495
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika

IČ: 08554099
DIČ: CZ08554099

 

Kontaktní osoba:

Ing. Voznica Michal
voznica@daiot.cz
+420 777 284 595